FÖR BÄTTRE BRANDSÄKERHET

Vi erbjuder möjlighet till att öka säkerheten såväl kompetensen inom ert företag som arbetar med systematiskt brandskyddsarbete eller bedriver brandfarliga heta arbeten.
 
Vi har bred erfarenhet inom brandyrket och anordnar i första hand utbildningar inom heta arbeten och brandskyddsutbildningar. Vi erbjuder även sjukvårdsutbildningar som HLR, DHLR, första hjälpen och skräddarsyr dessa efter behov.
 
För de företag med avsikt att utöva brandfarliga heta arbeten kan vi bistå med brandvakter i form av utbildade brandmän.
Vi bistår även med konsultation, hjälp med systematiskt brandskyddsarbete (SBA), kontroll/service/försäljning av handbrandsläckare och arbetar med utrymningsssäkerhet.
 
Vi anpassar tjänsten efter kundens behov för att tillsammans bidra till en säkrare arbets- och vardagsmiljö.

Heta Arbeten utbildning

Vi utbildar enligt brandskyddsföreningens kursplan i brandfarliga heta arbeten. Personen som deltagit erhåller ett certifikat som är gällande i 5år. Kunskapen bidrar till högre säkerhet vid brandfarliga arbeten. Pris 2 200 kr/person + moms.
I priset ingår alltid fika och lunch.
Kursplatser som avbokas senare än 1 vecka innan kurstillfället debiteras. 

HLR/D-HLR, Första Hjälpen utbildning

Syftet med denna kurs är att öka kunskapen om HLR och därmed öka förutsättningarna till att rädda liv.
Vi erbjuder standard HLR utbildning samt HLR med defibrillator.
Kursen innehåller praktiska moment. 
Kursplatser som avbokas senare än 1 vecka innan kurstillfället debiteras. 

Brandvakter

Säkerhetskraven ökar för arbeten som medför en fara för en viss skada.
För att öka säkerheten i samband med utförande av brandfarliga heta arbeten erbjuder vi brandvakter
(utbildade brandmän).
Att ha brandvakt i samband med heta arbeten är ett krav från försäkringsbolagen men även en extra säkerhet för företaget då risken för skada på egendom minskar samt minskar den mest allvarliga risken, personskada.

Designade brandsläckare

2 kg Pulversläckare 

Finns i flera färger och utföranden. 
Vid intresse, frågor eller beställning - skicka mail till info@jska.se

Utrymningssäkerhet

Utrymningssäkerheten ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och är bland det viktigaste och mest avgörande under de första minuterna under en brands utveckling. Chanserna för en lyckad första insats ökar med rätt säkerhet och bra utrustning.
 
Kontakta oss om du har frågor eller önskar offert på nedan: 
Utrymningsplaner
Utrymningsskyltar
Utrymningslinjer
Besökslinjer

Övriga utbildningar

  • Brandskyddsutbildning
Information kring utrymningssäkerhet, släck-metoder, förebyggande åtgärder, brandteori, brandförlopp, systematiskt brandskyddsarbete, LSO, praktiska övningar. 
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Policy, organisation och regler för brandskydd. 
Underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner. 
Byggnads- och verksamhetsbeskrivning. 
Utbildningsplaner. 
Brandskyddsbeskrivning, drifts- och underhållsinstruktioner.
  • Brandskyddskontrollant
Systematiskt brandskyddsarbete
Brandrisker
Säker utrymning
Förhindra brandspridning
Släckanordningar
kontroll och uppföljning av brandskyddet
  • Säker gashantering
Allmän gaskunskap
Bränngaser - Acetylen, Gasol, Hydrogen
Luftgaser - Oxygen, Nitrogen, Argon, Helium, Koldioxid, Lustgas
Gasflaskor - Hantering och färgmärkning
Gasflaskor i brand
Ansvar, lagar och förordningar

Går även att kombinera utbildningar till ett och samma tillfälle.

Kunder

Midroc Electro AB
Stora Enso
Gävle Rörteam AB
AGA gas AB
Asfalt & Mark Gävle
Macon AB
Blomberg Industriservice AB
PIK Service 
Utbildningskraft i Sverige AB
Lönn & Söner i Sandviken AB
Neova AB
Nordtech AB
Rölunda produkter AB
Bohlins rör AB
Bröderna Tång AB
Källbergs bygg AB
El & Datateam AB
Åsbloms tak&bygg team
Coor Service Managöement AB
CVL Sandviken
Sandvikens industriteknik AB (SITAB)
Dalfors Åkeri AB